Főbb jellemzők/Main features

Posted on

 

A magyar nyelv főbb jellemzői: / Main features of the Hungarian language:

• A beszédhangok gazdagsága. / It is rich in sounds.

• 14 magánhangzó, 26 mássalhangzó van a nyelvben. / There are 14 vowels, 26 consonants.

• A magánhangzók rövid-hosszú párokban vannak, pl. a-á, e-é. / Vowels are in short and long

pairs, e.g.: a-á, e-é.

• Van ige nélküli mondat, pl.: A lány szép. / There are sentences without verbs,

e.g.: The girl is beautiful.

• Tipikus szóképlet: tő + toldalék, pl.: boldog-ság-om-ban. / Typical word building is:

root word + suffixes, eg.: „in my happiness”.

• Az egyes szám kedvelése, pl.: négy alma, két diák. / A tendency towards using singular

forms, e.g.: four apples, two students.

• Irányhármasság, pl.: -ba/-be, -ban/-ben, -ból/ -ből. / Trinity of direction, e.g.: to, in, out of.

• Az igekötők gazdagsága. / It is rich in verbal prefixes.

• Kicsinyítés pl.: Marika, Peti, fagyi. /A tendency towards using nick names and nick words. e.g.: Marika, Peti, ice-cream.

• Az információ, a szöveg az ismert év + hó + nap. /Text moves from the known towards the unknown, e.g.: family name + first name, year + month + day.

ismeretlen irányba halad, pl.: családnév + keresztnév, nap./ Text moves from the known towards the unknown, e.g.: family name + first name, year + month + day.

2 thoughts on “Főbb jellemzők/Main features

  1. maillot foot

    Whoah, this blog is fantastic I like reading your articles. Keep up the good work!

Comments are closed.