Milleniumi Emlékmű

Posted on

 

Feladat:/Task: Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal!/ Complete the text with the words given.

király, magyar, szállodák, augusztus, méteres, szobor, hét, bal

 

MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

Az Andrássy út a Hősök terére fut ki. Az emlékművet 1896-ban kezdték építeni. Középpontjában Gábriel arkangyal 5 a. ………….. szobra Milleniumi emlékműáll, jobb kezében a magyar Szent Koronát, a balban az apostoli kettős keresztet tartja.

Az emlékmű a magyar honfoglalás ezeréves jubileumára szánt számtalan építészeti beruházás (Millenniumi földalatti, Országház, minisztériumok, b. …………, színházak, vásárcsarnokok) megkoronázására épült.

A szoborcsoport a c. ……………. történelem szinte minden fontos részletét felidézi. A szobor együttes 1906-ban, a négy allegorikus d.………….. (Háború, Béke, Munka és Jólét, Tudás és Dicsőség) felhelyezésével készült el. Talapzatán a honfoglaló e. ……… magyar törzs vezérének lovas szobra látható. Az emlékművet lezáró oszlopsorok között a magyar történelem bronzalakjai állnak. f. …………… oszlopcsarnok: Szent István király, Szent László király, Könyves Kálmán király, II. András király, IV. Béla király, Károly Róbert
király, Nagy Lajos király.

Jobb oszlopcsarnok: Hunyadi János, Mátyás g. …………, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos. A teljes Millenniumi emlékmű 2000-2001-ben teljes rekonstrukción esett át, és 2001. h. …………….. 18-án ismét felavatták.

Megoldás:/Solution:

a. méteres

b. szállodák

c. magyar

d. szobor

e. hét

f. bal

g. király

h. augusztus