Személyes névmások

Posted on

1. Személyes névmások alap alakja: / Base form of personal pronouns:

 

én I
te you
ő he/she/it
mi we
ti you plural
ők they

 

Példa / Example

1. Én Petra vagyok. (I am Petra.)
2. Te diák vagy. (You are a student.)
3. Ő orvos. (He is a doctor.)
4. Mi a teremben vagyunk. (We are in the classroom.)
5. Ti angolok vagytok. (All of you are English.)
6. Ők a taxiban vannak. (They are in the taxi.)

 

2. Személyes névmások tárgyas alakja: / Object form of personal pronouns:

engem me
téged you
őt him/her/it
minket us
titeket you, plural
őket them

 

Példa / Example

1. Te látsz engem. (You can see me.)
2. Én szeretlek téged. (I love you.)
3. Mi kerestük őt. (We were looking for him.)
4. Ők felhívtak minket. (They phoned us.)
5. Mi értesítünk titeket. (We will inform all of you.)
6. Én értem őket. (I understand them.)

 

3. Személyes névmások birtokos alakja: / Possessive form of personal pronouns:

 

enyém mine
tiéd yours
övé his/her/its
miénk ours
tiétek yours, plural
övék theirs

 

Példa / Example

1. Ez a ház az enyém. (This house is mine.)
2. Az a toll a tiéd. (That pen is yours.)
3. Ez a bicikli az övé. (This bicycle is his.)
4. Ez a lakás a miénk. (This flat is ours.)
5. Az az asztal a tiétek. (That table is yours.)
6. Ez a dokumentum az övék. (This document is theirs.)