Magas és mélyhangrendű szavak / Front and back vowels

Posted on

 

A magyar szavak magánhangzó minősége rendkívüli fontosságú a szavak toldalékolása
szempontjából. Beszélünk magas, mély és vegyes hangrendű szavakról. A toldalék a szó
hangrendjéhez fog igazodni. / The quality of the vowels is of high importance when giving
the right ending to the words. We distinguish front, back and mixed vowel words. The ending
will be given according to the quality of the word.

Magas hangrendű magánhangzók: / Front vowels are: e-é, i-í, ö-ő, ü-ű.

Például: / E.g.: reggeli, ebéd, este, köszönöm, szép, egyetem, kék, zöld.

Emlékeztető: / Reminder word:  TENISZÜTŐ

Mély hangrendű magánhangzók: / Back vowels are: a-á, o-ó, u-ú

Például: / E.g.: autó, ajtó, busz, magyaróra, bolt, kórház, utca, kóla.

Emlékeztető: / Reminder word: UBORKA

Vegyes hangrendű szavak: a magas és mély hangrendű magánhangzók keverednek egy szón
belül, pl.: taxi, buli, kávé./ Mixed vowel words: front and back vowels get mixed within one
word, e.g.: taxi, party, coffee.

One thought on “Magas és mélyhangrendű szavak / Front and back vowels

Comments are closed.