Oktatás / Education

Posted on

 

Oktatás

tanulni to learn
járni to attend
általános iskola primary school
középiskola secondary school
egyetem university
érettségi vizsga school leaving exam
felsőfokú tanulmányok higher studies
államvizsga state exam
kötelező tantárgy compulsory subject
választható tantárgy optional subject
félév semester
kar faculty
tanszék department
átmenni a vizsgán to pass an exam
megbukni a vizsgán to fail an exam
tanár teacher
tolltartó pencil case
golyóstoll ballpoint pen
ceruza pencil
füzet copy book
nyelvvizsga language exam
szóbeli vizsga oral exam
írásbeli vizsga written exam
előadás lecture
szeminárium seminar
gyakorlat practice
egyetemista university student
jól tanulni to do well at school
rosszul tanulni to do badly at school
nyelvtan grammar
kémia chemistry
fizika physics
biológia biology
testnevelés physical education
nyelvtanfolyam language course
jegy mark
dolgozat test paper
házi feladat homework
átlag average
vizsgáztató examiner
vizsgázó examinee
tandíj tuition fee
diploma degree
kollégium student hostel
menza canteen

 

Kérdések / Questions

 

1. Melyik iskolába / egyetemre jár?

2. Hol van az iskola / egyetem?

3. Mivel megy iskolába / egyetemre?

4. Mi a kedvenc tárgya?

5. Hány kötelező tárgya van?

6. Jól tanul?

7. Kollégiumban lakik?

 

Feladatok / Exercises

 

1. Keresse meg és javítsa ki a hibát a mondatokban! / Find and correct the mistakes in the sentences.

a. A tolltartóban van a ceruza és a tanszék.

b. Az egyetem az általános iskola után kezdődik.

c. A kollégiumban a tanárok laknak.

d. A vizsgáztató vizsgázik.

e. Aki átmegy a vizsgán, az rosszul tanul.

f. Az egyetemen három félév van.

g. Államvizsga után házi feladatot kap az egyetemista.

 

Megoldás / Solution

 

a. tanszék – golyóstoll

b. általános iskola – középiskola

c. tanárok – diákok

d. vizsgáztató – vizsgázó

e. rosszul – jól

f. három – kettő

g. házi feladatot – diplomát

 

2. Játssza el a következő szituációt partnerével! / Act out the following role play with your partner.

You arrive in Hungary, and you would like to join a language course. Ask the language school about the courses: you want to improve your speaking skills, ask about the tuition fee, the number of classes per week, and how many people there are in the groups. Finally, choose a group and then say good bye.

4 thoughts on “Oktatás / Education

  1. boots

    I have no idea how you do this but I’m completely fond of this blog.

Comments are closed.